งาน Open House ปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ชั้น ๒

Open House ปี ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศงาน เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ ๑๖ “SMST Open house 16th” จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
โดยในงาน มีกิจกรรมการแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบแบบตัวต่อตัวจากนิสิตนักศึกษาแพทย์ การเล่าประสบการณ์ตรงของนิสิตนักศึกษาแพทย์, ทันตะ และเภสัชทั้งก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และเรียนจบ สรุปข้อมูลการรับสมัครเข้าเรียน และจุดเด่นในโรงเรียนแพทย์แต่ละสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Airport rail link มักกะสัน
คณะแพทย์ ม.สยามเป็น ๑ ใน ๒๒ สถาบันแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

 726 total views,  2 views today