การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 2 total views,  2 views today

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรพรต ในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

 6 total views,  6 views today

 6 total views,  6 views today

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงกระบวนการวัดผลในรายวิชาให้มีประสิทธิผล

วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงกระบวนการวัดผลในรายวิชาให้มีประสิทธิผล โดยการปรับและกำหนดระบบวัดผลให้เป็นมาตรฐานของคณะฯ

 6 total views,  6 views today

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าพบ นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 13 total views,  2 views today

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร เป็นอาจารย์ท่านใหม่ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

 124 total views

 124 total views

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง โรงพยาบาลราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 27 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง โรงพยาบาลราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยสยาม

 42 total views