การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2566

Loading

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2567 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช ท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์

Loading

การแข่งขันกีฬาภายในสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2566 (หูกวางเกมส์ 2024)

วันที่ 19 – 30 มีนาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2566 (หูกวางเกมส์ 2024) โดยในปีนี้คณะแพทยศาสตร์อยู่ทีมสีน้ำเงิน ร่วมกับภาควิชาสาธารณสุข คณะบริหารธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ

Loading

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล

Loading

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มีนาคม 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุและสามเณร ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Loading

โครงการ “จากฝั่งธน สู่ฝั่งนนท์” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “จากฝั่งธน สู่ฝั่งนนท์” ปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 และได้ขึ้นไปศึกษาต่อในชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

Loading

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครบรอบ 14 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Loading