ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 19 สิงหาคม 2561

วันที่  19 สิงหาคม 2561  มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้น 5

ประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จัดงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6 การประชุมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของ นศพ.พบปะคณาจารย์, รับทราบปรัชญา พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม, ทำความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และรับทราบบทบาทของนักศึกษาแพทย์ ผู้ปกครอง และอาจารย์ในความร่วมมือสำหรับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

 686 total views,  2 views today