พิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

เวลา 12:00น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4,5,6 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมจัดงานพิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีประธานในงานนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล อาจารย์เทคนิคการแพทย์ร่วมในงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์ได้รำลึกนึกถึงพระคุณครูที่ได้อุทิศตนประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ศิษย์ โดยในงานไหว้ครูได้การมอบโล่และรางวัลแด่อาจารย์แพทย์ดีเด่น และมอบโล่และใบประกาศนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้วย

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –
– ดูภาพถ่ายทั้งหมด –

 722 total views,  2 views today