งานทำบุญอาจารย์ใหญ่

วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร

วันทำบุญอาจารย์ใหญ่

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร ในการนี้ อธิการบดี ม.สยาม คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ และญาติของอาจารย์ใหญ่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงาน

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

 506 total views,  2 views today