บรรยาย “การทำความเข้าใจกับเกณฑ์ WFME ครั้งที่ 1”

วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์

บรรยาย WFME ครั้งที่ 1

วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์จักกิจกรรมบรรยาย “การทำความเข้าใจกับเกณฑ์ WFME ครั้งที่ 1” เพื่อเตรียมนักศึกษาแพทย์ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

ภาพทั้งหมด

 738 total views,  2 views today