รวมรายการทั้งหมด

กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ > บริการวิชาการ

วันที่ หัวข้อเรื่อง link เนื้อหา
08/02/2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ดูเนื้อหา
26/11/2566

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ครั้งที่ 4/2566

ดูเนื้อหา
20/11/2566 โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ครั้งที่ 3/2566 ดูเนื้อหา
20/10/2566 โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ครั้งที่ 2/2566 ดูเนื้อหา
5/10/2566

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

ดูเนื้อหา
26/09/2566

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา

ดูเนื้อหา
22/09/2566

โครงการสยามรักษ์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล และโครงการแพทย์สยามปลอดภัยบุหรี่ ปีการศึกษา 2566

ดูเนื้อหา
19/08/2566

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

ดูเนื้อหา
17/07/2566

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ดูเนื้อหา
22/10/2565

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศจากค่ายปั้นหมอ

ดูเนื้อหา
21/09/2565

โครงการ “สยามรักษ์สุขภาพ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

ดูเนื้อหา
15/03/2565

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

ดูเนื้อหา

25/09/2564 แพทย์สยามรักษ์สุขภาพ สู้โควิด-19 ดูเนื้อหา
24/09/2563
การให้ความรู้เรื่อง covid-19 เนื่องในวันมหิดล 2563 ดูเนื้อหา
20/05/2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ส่งบุคลากรร่วมสู้ศึก COVID-19
ดูเนื้อหา
22/04/2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ พูดอธิบาย เครื่องควบคุมอากาศ ที่ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับ COVID-19 ดูเนื้อหา
04/03/2563 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมีให้สัมภาษณ์แผนรับมือ ผีน้อยกลับไทย กัน “โควิด-19” ดูเนื้อหา
02/03/2563 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมีให้สัมภาษณ์ในรายการต่างคนต่างคิด ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ตอน โควิด-19 แพร่ลามไทย คุม(ไม่)อยู่ ดูเนื้อหา
26/02/2563 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ให้สัมภาษณ์ในรายการต่างคนต่างคิด ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ตอน วุ่น! คนไข้ไทยปิดข้อมูลป่วย ทำไวรัสโควิด-19 แพร่เพิ่ม ดูเนื้อหา
07/02/2563 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวคมชัดลึก วิเคราะห์แนวโน้มการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดูเนื้อหา
04/02/2563 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี การบรรยายพิเศษเรื่อง “Know Everything About The Coronavirus รู้ทันไวรัสโคโรนา” ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ดูเนื้อหา
27/08/2562 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ให้ความรู้ เรื่อง ภูมิคุ้มกันเป็นพิษ ดูเนื้อหา
30/07/2562 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี สัมภาษณ์ในรายการ สวพ.91 ช่วง ก้าวทันโรคกับแพทยสภา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แบคทีเรียกินเนื้อคน ดูเนื้อหา
26/12/2560 120 ปี มหิดลอดุลเดช ดูเนื้อหา
19/12/2560 6 ยุทธศาสตร์ปราบเชื้อดื้อยา ดูเนื้อหา

 

 

 

 

Loading