คณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร และแผนงานในอนาคต ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

 262 total views,  1 views today