วันครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นวันครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกและคลินิก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยได้รับการสนับสนุนจาก นพ.บุญ วนาสิน ผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 299 total views,  1 views today