พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ปี62

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ปี62

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน (ญาติอาจารย์ใหญ่) ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมลำรึกถึงพระคุณของ “อาจารย์ใหญ่” ทุกท่าน ที่ได้อุทิศร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ ของการเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *