รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 1

      132 total views,  2 views today

 132 total views,  2 views today

พิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 6 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 29 total views

มหาวิทยาลัยสยามบริจาคชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม บริจาคชุดตรวจ DiaPlexQTM Novel Coronavirus (2019-nCOV) Detection Kits (Real-time RT-PCR based assay system)

 23 total views

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบรับตรงรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565

     590 total views

 590 total views