พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปี62

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปี62

พิธีมอบเสื้อกาวน์ปี62

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเวลา 8.30-13.30 น.

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *