รับน้องคณะแพทยศาสตร์ ปี62

รับน้องคณะแพทยศาสตร์ ปี62

รับน้องคณะแพทยศาสตร์ ปี62

 

รับน้องคณะแพทยศาสตร์ปี62
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12 ชั้น 5 เวลา 8.30-16.30 น.

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *