ไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม ปี62

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม ปี62

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม ปี62

 

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยามปี62
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12 ชั้น 3 เวลา 09.0-12.00 น.

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *