การประชุมพัฒนาอาจารย์แพทย์และปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่

การประชุมพัฒนาอาจารย์แพทย์และปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่

การประชุมพัฒนาอาจารย์แพทย์และปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น ๗ อาคารเจษฏาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วัน พุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *