สยามรักษ์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล

สยามรักษ์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล

สยามรักษ์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล

 

สยามรักษ์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชัั้น ๑ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *