งานเทศมหาชาติถวายพระราชกุศล มหาวิทยาลัยสยาม

งานเทศมหาชาติถวายพระราชกุศล มหาวิทยาลัยสยาม

งานเทศมหาชาติถวายพระราชกุศล มหาวิทยาลัยสยาม 2019

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19  ชั้น 1 เวลา 12.30 เป็นต้นไป

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *