บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่อง “SYSTEMATIC”

บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่อง “SYSTEMATIC”

บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับเรื่อง “SYSTEMATIC”

วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *