เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารคณะแพทย์

เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารคณะแพทย์

เลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารคณะแพทย์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะแพทยศาสตร์ จัดเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารคณะแพทย์
โดยมีคณาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *