วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ.บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *