ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่จัดทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *