กิจกรรมรับประทานอาหารและสังสรรค์ในการโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

กิจกรรมรับประทานอาหารและสังสรรค์ในการโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

 

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารและสังสรรค์ในการโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ บริเวณคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *