คณบดีไปสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีไปสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสวัสดีปีใหม่และแนะนำตัวในฐานะคณบดีใหม่
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *