คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิป)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *