เข้าพบคณบดี หัวหน้าภาค และรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เข้าพบคณบดี หัวหน้าภาค และรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี นำคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ เข้าพบคณบดี หัวหน้าภาค และรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ ด้วย Soft Cadaver

 

บรรยากาศภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *