ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานในศาล ในบริเวณมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นที่เคารพบูชาและเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์สืบไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *