คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/สดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *