การศึกษาดูงานการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

การศึกษาดูงานการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  คณะแพทยศาสตร์นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) ซึ่งเป็นกรรมวิธีการบำบัดทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ด้วยการให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ภายใต้ความดันบรรยากาศที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งกระทำได้โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรียกว่าห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber)  ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์และนำชมสถานที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *