โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  มีการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ สวัสดิการและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักสูตรและมีความพร้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้น   และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นศิษย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย และเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักในความสำคัญของเกียรติและจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *