ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์  พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก  พญ.ช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ฝ่ายการศึกษาและประเมินผล  และ พญ.เจติยา สุรารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น 7 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *