รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสภาพจิต  รอบที่ ๓  เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสภาพจิต รอบที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *