กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีและเก่งให้ผู้ป่วยและชุมชน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *