เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสวนผึ้ง ปี2563

 

วันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 พร้อมด้วยทีมอาจารย์แพทย์ เข้าศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ รพ.สต. ตะนาวศรี, รพ.สต. ห้วยผาก,รพ.สต. บ่อหวี, รพ.สต. ผาปก และ รพ.สวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การศึกษานอกสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่, สภาพแวดล้อม, ปัจจัยเสี่ยง, ปัญหาด้านสุขภาพ, รวมทั้งการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชากรในพื้นที่ และประชากรกลุ่มพิเศษที่อาศัยอยู่ติดขอบชายแดนประเทศไทย ห่างไกลตัวเมือง นักศึกษาได้ฝึกทำการสำรวจ สอบถามข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชา Medical practice in Asian สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

 

– ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

 664 total views,  2 views today