คณบดีคณะแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับบรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 18 มกราคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณสรายุส พุทธคุณ บรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าของขวัญและรับพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 

 98 total views,  3 views today