การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ และอาจารย์แพทย์ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน ปรับปรุงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์แพทย์ฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ พร้อมทั้งกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

 157 total views,  1 views today