จบปีนี้ จะไปทำงานที่โรงพยาบาลใด จึงจะถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะในปีแรก?

 630 total views,  2 views today