ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ การ์ตูน 12 ตอน ของแพทยสภา

  ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ทั้ง 12 ตอน     – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 1 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 2 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 3 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 4 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 5 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 6 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 7 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 8 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ Read More …

 490 total views

งาน Open House ปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ชั้น ๒ Open House ปี ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศงาน เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ ๑๖ “SMST Open house 16th” จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ โดยในงาน มีกิจกรรมการแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบแบบตัวต่อตัวจากนิสิตนักศึกษาแพทย์ การเล่าประสบการณ์ตรงของนิสิตนักศึกษาแพทย์, ทันตะ และเภสัชทั้งก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และเรียนจบ สรุปข้อมูลการรับสมัครเข้าเรียน และจุดเด่นในโรงเรียนแพทย์แต่ละสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Airport rail link มักกะสัน Read More …

 482 total views

ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐-๑๕:๓๐ น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด  410 total views more

 410 total views

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 19 สิงหาคม 2561

วันที่  19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้น 5 ประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จัดงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6 การประชุมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของ นศพ.พบปะคณาจารย์, รับทราบปรัชญา พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม, ทำความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และรับทราบบทบาทของนักศึกษาแพทย์ ผู้ปกครอง และอาจารย์ในความร่วมมือสำหรับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์ – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด  484 total views more

 484 total views

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เวลา 12:00น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4,5,6 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมจัดงานพิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีประธานในงานนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล อาจารย์เทคนิคการแพทย์ร่วมในงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์ได้รำลึกนึกถึงพระคุณครูที่ได้อุทิศตนประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ศิษย์ โดยในงานไหว้ครูได้การมอบโล่และรางวัลแด่อาจารย์แพทย์ดีเด่น และมอบโล่และใบประกาศนักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้วย – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – – ดูภาพถ่ายทั้งหมด –  502 total views more

 502 total views

การประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี แพทยสภาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 และได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาใช้พระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 นับจากการก่อตั้งเป็นทางการมาจนถึงปี 2561 จะครบ 50 ปี ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในการสร้างศรัทธาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชนและแพทย์ในความเชื่อมั่นของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการปฏิบัติงานของแพทยสภา แพทยสภาได้กำกับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการ การดูแลรักษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล เนื่องจากแพทยสภาได้ใส่ใจและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ตั้งใจพัฒนาการดูแลรักษาสู่ระดับสากล และแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเสมอมา เมื่อแพทยสภาก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่แพทยสภาจะได้แสดงข้อมูลทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ Read More …

 426 total views