นศพ.รุ่น 1 เข้าคารวะและมอบกระเช้าที่ระลึกแด่ อธิการบดี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ตัวแทนนักศึกษาแพทย์  มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 1 ชั้นปีที่ 6 เข้าคารวะและมอบกระเช้าที่ระลึกแด่ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม  ใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และขอพรก่อนออกศึกษาและปฏิบัติงานในชั้นปีที่ 6 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลร่วมสอน   ดูภาพกิจกรรม  514 total views more

 514 total views