นักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (SIMPICSED 2021)

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (SIMPICSED 2021)

 364 total views

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

วันที่ 14 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 (ปธพ.9) พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ที่สมัครเป็นจิตอาสา เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

 166 total views

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการสัมมนา LODI Moment Webinar Series 2021: Episode Two Fortifying New Mindset, Creating New Mileage

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  นศพ.กัญญภัส เพ็งหนู ชั้นปี 3 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการสัมมนา LODI Moment Webinar Series 2021: Episode Two Fortifying New Mindset, Creating New Mileage เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ร่วมกับตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย  444 total views

 444 total views

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม Folklore 2021 – Symphony of the World

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัย

 184 total views

คณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัย

 241 total views

วันครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นวันครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกและคลินิก

 280 total views