จบปีนี้ จะไปทำงานที่โรงพยาบาลใด จึงจะถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะในปีแรก?

 410 total views,  4 views today