นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการสัมมนา LODI Moment Webinar Series 2021: Episode Two Fortifying New Mindset, Creating New Mileage

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  นศพ.กัญญภัส เพ็งหนู ชั้นปี 3 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการสัมมนา LODI Moment Webinar Series 2021: Episode Two Fortifying New Mindset, Creating New Mileage เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ร่วมกับตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย

 452 total views,  2 views today