Author: kittamate

Aug
05
Jul
24

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/สดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
24

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ

 แบบฟอร์มการกรอกเอกสารสมัครงาน

DETAIL
Jul
23

การจัดการเรียนการสอน Case-Based Learning (CBL) ในรายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็น facilitators ในการจัดการเรียนการสอน Case-Based Learning (CBL) ในรายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

DETAIL
Jul
23

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  โดยได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลและถวายชุดสังฆทาน รวมทั้งปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
23

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6  โดยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และบริษัทผู้รับเหมา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และได้เดินสำรวจห้องต่างๆ และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงมีความคืบหน้ากว่า 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในอีก 1 เดือน

DETAIL
Jul
13

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอและสาธิตเกี่ยวกับการใช้งานระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติ แบบจอสัมผัส

ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอและสาธิตเกี่ยวกับการใช้งานระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติ แบบจอสัมผัส

DETAIL
Jul
08
Jul
08

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

DETAIL
Jul
07