Author: kittamate

Jan
21

คณบดีไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

         วันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสวัสดีปีใหม่และแนะนำตัวในฐานะคณบดีใหม่  ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  มีความเห็นว่าการผลิตแพทย์ให้ประเทศ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีบทบาทสำคัญและควรให้การสนับสนุนกันและกันให้ได้แพทย์ที่ดี ทำประโยชน์ต่อสังคม และท่านได้ให้พรปีใหม่แก่ท่านคณบดีและคณาจารย์ โดยขอให้ทุกท่านมีเกราะคุ้มครอง 4 ชั้น อันประกอบด้วย 1.ความดีที่ตัวเราสร้างมา 2.ความตั้งใจดีต่องานที่กำลังทำ 3.คุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 4.พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งอวยพรให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป    

DETAIL
Jan
17

คณบดีไปสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  วันที่ 14 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เข้าพบ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อสวัสดีปีใหม่และแนะนำตัวในฐานะคณบดีใหม่  ในโอกาสนี้ ท่านคณบดีได้กล่าวแสดงความขอบคุณวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันพี่เลี้ยง ที่ได้ให้การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยดีเสมอมา อนึ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดการสอบ Comprehensive examination ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปี 2563 นี้ด้วย    

DETAIL
Jan
14
Jan
14
Jan
08

กิจกรรมรับประทานอาหารและสังสรรค์ในการโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารและสังสรรค์ในการโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ บริเวณคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Jan
02
Dec
25

ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม กิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่จัดทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL
Dec
23

แข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑

แข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ ” ณ ลานนาเกมส์ ” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาแพทย์มีทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์จากทุกสถาบันในประเทศไทย โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑ นี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยามคว้าทั้งหมด ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญทองแดง ๑ เหรียญทองจากเทนนิสหญิงเดี่ยว โดย นศพ.นับดาว กันกา ๑ เหรียญทองจากเทนนิสหญิงคู่ โดย นศพ.นับดาว และ นศพ.นับทอง กันกา และ ๑ เหรียญทองแดง จากแบตมินตัน โดย นศพ.ภัทรธร ประสาระเอ […]

DETAIL
Dec
09
Dec
04

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ.บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒   – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน –

DETAIL