โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

Loading

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อาจารย์นันธนิดา มงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นศพ.เอกภูมินทร์ ประดิษฐสุวรรณ, นศพ.ภูริณัฐ เจริญสมบัติ, นศพ.พงศพิชญ์ ตรีโกศล และ นศพ.ตฤณ พงคพนาไกร เข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 20

Loading

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศ Asian Medical Students’ Association (AMSA)-Thailand and AMSA-Egypt

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศ Asian Medical Students’ Association (AMSA)-Thailand and AMSA-Egypt

Loading

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากโครงการค่ายปั้นหมอ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศจากโครงการค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

Loading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 2

  

Loading

การสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2566 – 2568

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2566 – 2568

Loading

งาน “จากฝั่งธน สู่ฝั่งนนท์” ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 เมษายน 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยสโมสรนักศึกษาจัดโครงการ “จากฝั่งธน สู่ฝั่งนนท์” ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 และได้ขึ้นไปศึกษาต่อในชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

Loading