พิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 6 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 29 total views

มหาวิทยาลัยสยามบริจาคชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม บริจาคชุดตรวจ DiaPlexQTM Novel Coronavirus (2019-nCOV) Detection Kits (Real-time RT-PCR based assay system)

 23 total views

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

 53 total views

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลและมีความความเข้าใจในบริบทขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย ระบบการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงได้พบปะผู้บริหารของคณะฯ และเพื่อนร่วมงาน

 112 total views