กิจกรรม “คุยกับพี่หมอ” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมโครงการ “คุยกับพี่หมอ” ปีการศึกษา 2566 โดยเชิญ พญ.วิจิตราภรณ์ สุขเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงาน โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 1305 ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 แบบรับตรงรอบที่ 2

สมัครออนไลน์   

Loading

โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อ Extern นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2567  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อ Extern นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะก้าวสู่วิชาชีพแพทย์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ รวมถึงการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในชั้นปีที่ 6

Loading

กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์อำลา (Byenior) นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 เมษายน 2567 สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์อำลา (Byenior) เพื่อแสดงความยินดีนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ปรีคลินิกและคลินิก เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Loading

พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ และ รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรจากอาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading

กิจกรรมสัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 เมษายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยฝ่ายวิจัย จัดกิจกรรมสัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ที่สนใจ

Loading

การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2566

Loading

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2567 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช ท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์

Loading