การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 2 total views,  2 views today

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรพรต ในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

 6 total views,  6 views today

 6 total views,  6 views today

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงกระบวนการวัดผลในรายวิชาให้มีประสิทธิผล

วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงกระบวนการวัดผลในรายวิชาให้มีประสิทธิผล โดยการปรับและกำหนดระบบวัดผลให้เป็นมาตรฐานของคณะฯ

 6 total views,  6 views today

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าพบ นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 13 total views,  2 views today

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร เป็นอาจารย์ท่านใหม่ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

 124 total views

 124 total views

พิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ซึ่งถือเป็น “วันมหิดล” 

 34 total views,  1 views today

โครงการบริการวิชาการ “แพทย์สยามรักษ์สุขภาพ สู้โควิด-19” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ “แพทย์สยามรักษ์สุขภาพ สู้โควิด-19” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหัวช้าง สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

 33 total views