ข่าวประกาศ

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  โดยได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลและถวายชุดสังฆทาน รวมทั้งปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ สำนักงานสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม  382 total views

 382 total views

มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์

 26 total views

มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์

 19 total views

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์จันธิดา กล้วยจำนงค์ ที่ได้รับตำแหน่งรองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์ ประจำปี 2564

 60 total views

 60 total views

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ THE Impact Rankings 2021

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings

 95 total views,  1 views today

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 22 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

 156 total views,  1 views today

การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 คณะแพทยศาสตร์จัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2564

 84 total views,  1 views today

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 121 total views,  1 views today

พิธีมอบเสื้อ Extern ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อ Extern ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 127 total views,  1 views today