พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง โรงพยาบาลราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 27 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง โรงพยาบาลราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ การใช้คลินิกแพทย์แผนไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาการ และวิจัยด้านสมุนไพรไทยร่วมกัน ณ ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรีในโอกาสนี้ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ กับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลราชบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์แผนไทยสมัยใหม่ และผู้บริหารโรงพยาบาลราชบุรี ท่านอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ที่กรุณาให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นความร่วมมือที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยในการสนับสนุนความความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่อาจช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าดูงานที่โรงงาน Bangkok Lab and Cosmetic ซึ่งดำเนินธุรกิจการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งนักศึกษาแพทย์แผนไทยเข้าฝึกงาน ด้านการผลิตยาสมุนไพร การผลิตอาหารเสริมจากสมุนไพร และการปลูกสมุนไพรด้วยวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทั้งทางวิชาการ วิจัย การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ดีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมสืบไป

 43 total views,  1 views today