งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะฯ จึงจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทนักศึกษาแพทย์  ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ  และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้คำแนะนำจากแพทยสมาคม  รศ.(พิเศษ) นพ.เอกชัย โควาวิสารัช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำการทำงานของแพทย์จบใหม่ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ บรรยายเรื่องจริยธรรมสำหรับแพทย์ยุคนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคตสำหรับนักศึกษาแพทย์ โดยมีคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ จำนวน 29 คน

 121 total views,  1 views today