การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการของมูลนิธิ ประจำปี 2563 และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม Millennium มหาวิทยาลัยสยาม

 84 total views,  1 views today