คณบดีคณะแพทยศาสตร์และนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

วันที่ 14 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 (ปธพ.9) พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ที่สมัครเป็นจิตอาสา เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
ในโอกาสนี้ นักศึกษาแพทย์ได้อยู่ประจำตามคลินิกเฉพาะทางต่างๆ เพื่อช่วยงานแพทย์อาสาในการตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 535 รูป ได้รับประสบการณ์และความรู้ในระบบบริการสุขภาพ ได้ร่วมทำบุญและได้รับการส่งเสริมให้มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นแพทย์ในอนาคต

 172 total views,  1 views today