นักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (SIMPICSED 2021)

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (SIMPICSED 2021) ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ.ดร.ธิดารัตน์ เนติกุล อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
ในครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 70 ทีม โดยผลการแข่งขันในรอบแรก ทีมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็น 1 ใน 40 ทีมที่ผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในรอบที่ 2 และถูกจัดให้อยู่ใน Division C ร่วมกับทีมจากประเทศไทย 2 ทีมและทีมจากต่างประเทศอีก 5 ทีม ผลการแข่งขันในรอบที่ 2 ได้ลำดับที่ 6
นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามผ่าน Application Kahoot เพื่อชิงรางวัล AMBOSS free access มีผลการแข่งขัน ดังนี้
นศพ.ยุทธบูลย์ ดีพิชิต  ได้ลำดับที่ 1  ได้รับรางวัล AMBOSS free access
นศพ.พงศ์เทพ อรรถสกุลชัย  ได้ลำดับที่ 7
นศพ.ภาณุวัฒน์ ด้วงชะเอม  ได้ลำดับที่ 8
นศพ.ณัฐกานต์ เบาสูงเนิน  ได้ลำดับที่ 9

 402 total views,  1 views today